Vykoupíme od vás lesní pozemek
za maximální možnou cenu.
Oceníme váš les zcela zdarma a zařídíme
všechny formality spojené s prodejem.
Prodejte les se ziskem a bez starostí.

Ostatní služby

Těžba dřeva a výkup dříví

Po domluvě můžeme také zajistit těžbu dřeva. Při těžbě zajistíme vše potřebné: povolení k těžbě, vytyčení a vyznačení těžebních prací. Zajistíme i dopravu dříví z lokality. Odkoupíme také dřevo nastojato.

Frézování pařezů

Proč je vhodné pařez vyfrézovat? Zabráníte úrazům, nehodám a škodám na strojích. Dále usnadníte údržbu zeleně, zprůchodníte terén a v neposlední řadě zabráníte šíření dřevokazných hub.

Obnova lesa a zalesnění

Obnova lesa patří mezi základní úkoly pěstování lesů a jedná se o proces složený z jednotlivých pěstebních opatření jejichž prostřednictvím dochází k nahrazení stávajícího, zpravidla dospělého (mýtného) lesa novým pokolením lesních dřevin.