Vykoupíme od vás lesní pozemek
za maximální možnou cenu.
Oceníme váš les zcela zdarma a zařídíme
všechny formality spojené s prodejem.
Prodejte les se ziskem a bez starostí.

Frézování pařezů

Proč je vhodné pařez vyfrézovat? Zabráníte úrazům, nehodám a škodám na strojích. Dále usnadníte údržbu zeleně, zprůchodníte terén a v neposlední řadě zabráníte šíření dřevokazných hub.