Vykoupíme od vás lesní pozemek
za maximální možnou cenu.
Oceníme váš les zcela zdarma a zařídíme
všechny formality spojené s prodejem.
Prodejte les se ziskem a bez starostí.

Těžba dřeva a výkup dříví

Po domluvě můžeme také zajistit těžbu dřeva. Při těžbě zajistíme vše potřebné: povolení k těžbě, vytyčení a vyznačení těžebních prací. Zajistíme i dopravu dříví z lokality. Odkoupíme také dřevo nastojato.