Vykoupíme od vás lesní pozemek
za maximální možnou cenu.
Oceníme váš les zcela zdarma a zařídíme
všechny formality spojené s prodejem.
Prodejte les se ziskem a bez starostí.

Přemnožení kůrovce (lýkožrouta smrkového)

V Česku v posledních čtyřech letech stále narůstá rozsah výskytu kůrovců na smrku. Již v roce 2017 bylo možno celkovou situaci značit jako bezprecedentní kalamitu, která se během roku 2018 dále vyhrotila, a to souběhem krajně nepříznivého průběhu počasí a povážlivé neschopnosti lesního hospodářství prostřednictvím opatření v ochraně lesa rozvoji kalamity čelit. V současnosti tak stojíme doslova na okraji propasti (podle mínění jiných již do ní padáme, a to po hlavě) v podobě hrozby plošného rozpadu smrkových porostů v dalších oblastech „po vzoru” situace v prostoru Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů na severní Moravě a ve Slezsku, kde již takový rozpad do značné míry proběhl.

Měření ze 473 odchytových míst téměř po celém Česku potvrzují, že populace lýkožrouta smrkového vzrostla meziročně ve 46 (80 procent) z 58 porovnávaných okresů.

V 33 okresech je meziroční nárůst kůrovce o více než 100 procent a ve 13 okresech byl odchycen dokonce oproti loňsku více než pětinásobek brouků. Jde hlavně o oblasti na Moravě, ale i na jihu Vysočiny nebo v jihozápadních Čechách. Kůrovec se letos začal rojit zhruba o měsíc dříve a proběhla minimálně tři rojení, v některých oblastech i čtyři rojení.

Kalamitního kůrovcového dříví se jen loni vytěžilo asi 5,5 miliónu kubíků, tedy asi 30 procent z celkových těžeb. Letos to ale zřejmě bude daleko víc. To vytváří obrovský tlak na zpracovatele, zejména pily, které na zpracování tak velkého množství dřevní hmoty nemají kapacity.

V důsledku velkého přetlaku dříví na trhu tak logicky klesá výkupní cena a mnohdy prodej kůrovcového dříví sotva stačí na pokrytí nákladů za těžbu.

Současná legislativa (Lesní zákon) se staví k této kalamitě takto:

Podle ustanovení § 54 odst. 2 písm. c) Lesního zákona, se fyzická právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Kůrovcové dříví je tedy nutno vytěžit a asanovat, rovněž je nutné asanovat i těžební zbytky.

Závěrem lze konstatovat, že majitel lesa napadeného kůrovcem utrpí ztrátu prodejem dříví a ještě může obdržet pokutu z příslušného odboru životního prostředí, a samozřejmě podle výše citovaného lesního zákona je povinen do dvou let zalesnit holinu vzniklou po těžbě.

Vyhněte se těmto problémům zavčas. Kontaktujte nás pro pomoc s obnovou lesa zasaženého kůrovcem!